14 mei ALV én kunstveiling

Reserveer de avond van 14 mei 2024 in uw agenda. Op die avond houden we onze Algemene Ledenvergadering, die dit jaar een bijzonder tintje krijgt: Ná de officiële vergadering (met vaststellen van de jaarstukken, rondvraag e.d.) organiseert de Projectgroep Kunst in de Vogelbuurt een kunstveiling met o.a. kunst gemaakt door buurtbewoners.

De opbrengst van deze veiling is bestemd voor de realisatie van het Kunstwerk op de hoek van de Leeuweriksingel, dat in de laatste buurtkrant ‘Vogelvoer’ beschreven staat. Voor deze veiling zullen ook niet-leden uit de buurt worden uitgenodigd. 

Het belooft een unieke avond te worden met aandacht en ruimte voor creativiteit uit onze buurt en daarbuiten, die we natuurlijk afsluiten met een ‘hapje & drankje’!

Nadere informatie ontvangt u ruim tevoren, maar hebt u suggesties of vragen dan kunt u altijd mailen naar info@vogelbuurtschiedam.nl.
We zien uit naar uw komst!

Inmiddels is bekend welke kunstwerken geveild gaan worden. We hebben ze op onze website geplaatst zodat u ze alvast kunt bekijken:

https://www.vogelbuurtschiedam.nl/kunstveiling

Agenda ALV Bewonersvereniging Vogelbuurt Schiedam-Kethel op 14 mei 2024 vanaf 19.30 uur

  1. Welkom en opening
  2. Vaststellen agenda en mededelingen
  3. Behandelen verslag van ALV d.d. 11 april 2023
  4. Vacatures bestuur
  5. Vaststellen Jaarverslag over 2023
  6. Goedkeuring Jaarrekening over 2023 en begroting 2024 en decharge penningmeester
  7. Aanstellen kascommissie over 2024
  8. Rondvraag

Pauze rond 20.15 uur

  • Kunstveiling ten bate van de realisering van een kunstwerk in de Vogelbuurt
  • Informele ontmoeting met een drankje en een hapje tot ca. 22:15 uur.

Wij hopen u allen in het Schepphuis te ontmoeten!

Profiel vacature voorzitter BV Vogelbuurt
we zoeken

            – een verbindende figuur (V/M)

            – teamwerker

            – technisch voorzitter voor bestuurs- en Algemene Ledenvergadering

            – kan delegeren / proces-bewaken

            – bereid ‘gezicht van de vereniging’ te zijn.

Het bestuur vergadert momenteel ca. 8 keer per jaar.