Vereniging

Opzet van de
Vereniging

De bewonersvereniging Vogelbuurt Schiedam Kethel is opgericht in december 2016, en heeft tot doel het behartigen van de belangen van de leden. Deze belangen hebben een gemeenschappelijk karakter en dragen bij aan het verhogen van de kwaliteit van leven, ­het bevorderen van de leefbaarheid en inrichting en veiligheid van de woonomgeving in de wijk.

De vereniging probeert buren met elkaar in contact te brengen en te fungeren als gesprekspartner en vertegenwoordiger van de leden in daarvoor in aanmerking komende publieke en private organisaties. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk bewoners van de Vogelbuurt te laten participeren door lid te worden van de vereniging en per straat(deel) contactpersonen te werven. Er worden activiteiten georganiseerd door vanuit de vereniging opgerichte werk- en projectgroepen. Door ­het ondersteunen van activiteiten hopen we de samenhang in de buurt te ­bevorderen.

We leggen ons oor te luister in de verschillende wijkoverleggen die georganiseerd worden door de Gemeente Schiedam, en proberen zoveel mogelijk (relevante) informatie te verstrekken ­aan leden.

Alle bewoners van een huis in de Vogelbuurt ­Schiedam – Kethel kunnen lid worden van de vereniging. U kunt zich hier aanmelden.

Bestuursleden

Het dagelijks bestuur bestaat momenteel uit een Penningmeester, Secretaris en drie algemeen bestuursleden. We zijn nog op zoek naar een voorzitter!

Jenske

van der Linden

Penningmeester

Jenske woont sinds 1962 in de Vogelbuurt. Vanaf 1989 samen met Hans in de Kievitslaan. Ze is stapel van boeken.

Paul

van Mansum

Secretaris

Paul woont, samen met Anneke, sinds eind 2005 op de Koekoekslaan. Hobby: oude camera’s EN fotograferen.

Marga

van Zuidam

Werkgroep Samenzijn

Marga woont aan de Kerklaan en houdt van tuinieren en lezen.

Gwenny

Fuhler

Lid

Gwenny woont sinds 2020 met veel plezier in de Kievitslaan en geniet met volle teugen van haar groene tuin.

Leo

Koolhaas

Werkgroep Samenwonen

Leo is in 2017 neergestreken in Schiedam en voelt zich thuis in Kethel. Liefhebberij met auto’s.