Onze Buurt

De Vogelbuurt beslaat de Meeuwensingel, Leeuweriksingel, Fazantlaan, Kievitslaan, Koekoekslaan, Nachtegaallaan, Zwaluwlaan en de Kerklaan in de wijk Kethel in Schiedam.

Vogelbuurt of Zwaluwbuurt?

Bewonersvereniging Vogelbuurt Schiedam-Kethel vertegenwoordigde oorspronkelijk de bewoners van de Vogelbuurt, een onderdeel van de Wijk Kethel. Recentelijk is de naam van onze buurt echter veranderd, van Vogelbuurt naar Zwaluwbuurt!

De 9 wijken die Schiedam al had zijn gelijk gebleven (Zuid, West, Centrum, Oost, Nieuwland, Groenoord, Woudhoek, Spaland/Sveaparken en Kethel), maar er zijn drie nieuwe wijken bijgekomen (Schiedamse Havens, Industrie, en Polderbuitengebied). Daarnaast heeft de Gemeente Schiedam een nieuwe indeling van de verschillende buurten binnen deze wijken gemaakt. Dit was nodig omdat sommige buurten te groot werden. Van 52 buurten in Schiedam zijn we gegaan naar 66 buurten. Zo is onder andere De Gaarden/Sveafors in twee buurten opgedeeld, en dat geldt ook voor De Vlinderhoven/Sveaholm en De Akkers/De Velden. In Wijk 5 Kethel, waaronder ook Kethel-Dorp, Tuindorp, Beatrixpark en Bijdorp vallen, is alleen de Vogelbuurt van naam veranderd (zie figuur).

Even waren wij bang dat we dan ook de naam van onze vereniging zouden moeten veranderen, maar dat is gelukkig niet zo. De Zwaluwbuurt beslaat een groot aantal straten, waarvan alleen de straten met een vogelnaam en de Kerklaan onder onze bewonersvereniging vallen. De overige straten hebben hun eigen bewonersverenigingen. Daarom blijft de naam van onze vereniging gewoon Bewonersvereniging Vogelbuurt Schiedam-Kethel!

In bovenstaande figuur ziet u een gedeelte van de overzichtskaart van de gemeente Schiedam.
In paars zijn de grenzen van de verschillende Schiedamse wijken aangegeven.
De donkerblauwe stippellijnen geven de grenzen van de verschillende buurten binnen een wijk aan.
De rode lijn geeft de buurt aan waar wij onder vallen: de Zwaluwbuurt.
In lichtblauw is aangegeven welke straten onderdeel zijn van de Bewonersvereniging Vogelbuurt Schiedam-Kethel.

Bron: https://schiedam24.nl/nl/nieuws/nieuws/schiedam-krijgt-er-veertien-buurten-bij/22880