Activiteiten

Het Vogelhuis

Het Vogelhuis komt als regel iedere eerste donderdag van de maand van 14 tot 16 uur bijeen in De Ark, soms met een spreker, soms een spelmiddag, altijd gezellig!

Contactpersoon is Anneke van Mansum, avmansum@kpnmail.nl

Tai Chi-cursus

De Tai Chi-cursus wordt gegeven in series van tien lessen (eenmaal aan het begin van het jaar en eenmaal na de zomervakanties) onder leiding van Babs van Herk (docent Chinese Bewegingsleer), meer informatie via babsvanherk@kpnmail.nl .