Onze Buurt

Het plaatsje Kethel was ooit een zelfstandig dorp ten noorden van Schiedam. Kethel was de kern van de voormalige gemeente Kethel en Spaland, en werd in 1941 geannexeerd door Schiedam. Kethel vormt nu een wijk van Schiedam (Wijk 05), en is onderverdeeld in verschillende buurten, waaronder de Vogelbuurt.

Kethel, een rijke historie

Het plaatsje Kethel was ooit een zelfstandig dorp ten noorden van Schiedam. Kethel was de kern van de voormalige gemeente Kethel en Spaland en werd in 1941 geannexeerd door Schiedam.

Een bijzonderheid van Kethel was dat het twee kernen had. De oude kern zoals die zich nog steeds bevindt rond de Dorpskerk.

De bouw van deze kerk dateert vermoedelijk uit 1225-1250 en verving de “Kapel van Willibrord” (anno 1164). Deze van oorsprong katholieke kerk is sinds 1578 een hervormde kerk.
De nieuwere kern, de Kerkbuurt, ligt ten noordoosten van de oude kern bij de huidige katholieke Sint-Jacobuskerk uit 1890, een ontwerp van architect A.C. Bleijs. Beide kerken zijn rijksmonument.

Kethel heeft de status van beschermd dorpsgezicht. Daarnaast hoorde de oude buurtschap Windas aan de Poldervaart ook tot Kethel.

19e eeuw

Tot de inlijving van Nederland bij Frankrijk op 9 juli 1810 werd Kethel bestuurd door een schout en schepenen. Daarna kwam er een maire. Deze moest, samen met de ‘Conseil Municipal’ (gemeenteraad) het bestuur en de administratie van de gemeente uitoefenen. De rechtspraak werd een rijksverantwoordelijkheid, dus de rechtbank werd opgeheven.

Op 21 oktober 1811 werd bij Keizerlijk Decreet Spaland aan de gemeente Kethel toegevoegd, net als Nieuw Mathenesse. Na het vertrek van de Fransen in 1813 verdween de gemeenteraad weer en kreeg het stadsbestuur de oude vorm terug, met een schout, ook wel president genoemd, die tevens secretaris was. Pas in 1825 kreeg Kethel haar eerste burgemeester. Na het invoeren van de nieuwe Grondwet van Thorbecke in 1848 werden de stadsbesturen overal op dezelfde manier samengesteld.

Annexatie door Schiedam

In 1941 werd het grootste deel van Kethel en Spaland (circa 2.000 inwoners) geannexeerd door Schiedam; een klein deel (150 inwoners) kwam bij Rotterdam.

Tegenwoordig is Kethel met Groenoord, Woudhoek en Spaland/Sveaparken een van de wijken van Schiedam-Noord. Het omvat onder meer het voormalige dorp (onder de naam Kethel-dorp) en Tuindorp van architect Frans Welschen, de oudste nieuwbouwwijk van Schiedam-Noord, als enkele van de buurten waarin het is onderverdeeld.

Bron:Wikipedia, nl.wikipedia.org/wiki/Kethel

Op dit moment is het de Vereniging niet bekend wie rechthebbende is van de gebruikte afbeeldingen. Bent u rechthebbende en wil u dat de afbeeldingen niet worden gebruikt, stuur dan een e-mailbericht aan info@vogelbuurtschiedam.nl