Protocol mediabeheer

Bewonersvereniging Vogelbuurt Schiedam-Kethel ( BVSK) verder te noemen de vereniging gebruikt verschillende middelen ( media) om het contact met de leden en belangstellenden te onderhouden vice versa.

Onder belangstellenden worden ook gerekend de verschillende subsidiërende – en ondersteunende instanties, waaronder de overheid. De belangrijkste middelen zijn de Website (www.vogelbuurt-schiedam-kethel), de Nieuwsbrief (Vogelvoer) en de (web)applicatie Nextdoor

In dit protocol worden de verantwoordelijkheden, de onderlinge relaties, de functionarissen en de wijze van aanlevering van teksten beschreven.

Algemeen

 • Omdat we in onze maatschappij overvoerd worden met allerlei prikkels,waaronder schriftelijke, zal het uitgangspunt bij alle uitwisseling van gegevens moeten zijn, korte, bondige, goed leesbare actuele en overzichtelijke informatie.
 • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de gegeven informatie berust bij de vereniging.
 • Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy

 • Persoonlijke gegevens worden alleen vermeld wanneer de betrokken leden een functie vervullen binnen de vereniging.
 • Het plaatsen van foto’s zal zorgvuldig geschieden en algemene beelden betreffen.
 • Bij het plaatsen of vermelden van plannen en gebeurtenissen wordt t.a.v. persoonlijke aspecten zorgvuldigheid betracht met als uitgangspunt dat de persoonlijke privacy gerespecteerd wordt.

Middelen

De vereniging maakt gebruik van de volgende middelen.

 • Persoonlijke contacten door de contactpersonen (zie daarvoor de notitie-wat wordt er van een contactpersoon verwacht).
 • Bijeenkomsten van werk- en project-groepen ( zie organisatieschema).
 • Algemene ledenvergaderingen,
 • Nextdoor Vogelbuurt Schiedam Kethel voor:
  • alertberichten (bv. Bij diefstal)
  • attentieberichten
  • aankondigingen en samenvattingen
  • persoonlijke berichten van deelnemers beperkt en volgens regels Nextdoor
  • Nieuwsbrief Vogelvoer, verschijnt minimaal tweemaal per jaar voor buurtbewoners en relaties, inhoud plannen van de vereniging, agenda’s, verslagen gebeurtenissen, Historische en actuele aspecten van de vogelbuurt, interviews, bijzondere rubrieken.
  • Website, alle zaken de vereniging betreffende,waaronder statuten ,huishoudelijk reglement,andere verenigingstukken, functionarissen, werkplannen, contactmogelijkheden, agenda’s, verslagen, links naar andere sites van belang voor de leden.

Beheer website

Webbeheerder: Remco Hoff (remco@code010.nl)