De Vogelbuurt

De Vogelbuurt maakt onderdeel uit van de grotere wijk Vogelbuurt ,wijk 07 van Schiedam, waartoe ook Kethel Oost en de woningen aan het Hargplein horen. In onze buurt, met eengezinswoningen, is gebouwd in de periode 1960 tot 1995 ,staan 260 woningen, bewoond door ongeveer 620 bewoners.

Het aantal ouderen (65+) is relatief hoog plm. 30 %. De laatste jaren zie je duidelijk dat de wijk zich verjongd.

De oudere bewoners, waarvan er sommigen vanaf hun huwelijk hier woonden, overlijden of moeten i.v.m. hun lichamelijke omstandigheden, naar meer passende huisvesting verhuizen.
In de buurt staat een basisschool Het Windas en er is een horecabedrijf De halve Maan.

Kerncijfers wijken en buurten 2016

Regioaanduiding
GemeentenaamSoort regioIndelingswijziging wijken en buurten
PlaatsnaamOmschrijvingBuurtnaam
SchiedamBuurtVogelbuurt
Bevolking
Aantal inwonersLeeftijdsgroepenParticuliere huishoudens
65 jaar of ouderGemiddelde huishoudensgrootte
aantal
16154602.4
Wonen
WoningvoorraadGemiddelde woningwaardeWoningen naar type
Percentage eengezinswoning
aantalx 1 000 euro%
68525489
Bedrijfsvestigingen, SBI 2008
Bedrijfsvestigingen totaalBedrijfsvestigingen naar activiteit
G+I Handel en horeca
aantal
11515
Motorvoertuigen
Personenauto’sMotorfietsen
Personenauto’s per huishouden
per huishoudenaantal
1.360
Oppervlakte
Oppervlakte totaalOppervlakte water
ha
271